فصل اول
دریافت فایل درس اول(90.7.30)
دریافت فایل درس دوم(90.7.30)
دریافت فایل درس سوم(90.7.30)
دریافت فایل درس چهارم(90.9.16)
دریافت فایل درس پنجم(90.9.16)
دریافت فایل درس ششم(90.9.16)

جدید دریافت فایل نمونه سوالات(90.02.03)

جدید فلش کارت های دروس آمادگی دفاعی(90.02.24)

دریافت فایل نمونه سوالات بخش دوم(91.02.27)

نمونه سوالات امتحانی (جدید)


نمونه سوالات امتحانی1 (ص 1 - ص 2)                  نمونه سوالات امتحانی  2 (ص 1 - ص 2)

نمونه سوالات امتحانی  3 (ص 1 - ص 2)                  نمونه سوالات امتحانی 4 (ص 1 - ص 2)

نمونه سوالات امتحانی 5                                           نمونه سوالات امتحانی 6 (ص 1 - ص 2)

نمونه سوالات امتحانی 7                                           نمونه سوالات امتحانی 8 (ص 1 - ص 2)

نمونه سوالات امتحانی 9                                          نمونه سوالات امتحانی 10 (ص 1 - ص 2)

نمونه سوالات امتحانی  11 (ص 1 - ص 2)               نمونه سوالات امتحانی 12 (ص 1 - ص 2)

نمونه سوالات امتحانی 13 (ص 1 - ص 2)              نمونه سوالات امتحانی 14 (ص 1 - ص 2)

نمونه سوالات امتحانی 15 (ص 1 - ص 2)

پاسخنامه سوالات ( 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 )

نمونه سوالات دفاعی


کاربر گرامی جهت دانلود فایل روی دریافت فایل کلیک راست کرده و save target as را انتخاب نمایید.